Israel-image-dsc02881

Recent Uploads tagged israel

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/kleyner/">Valentine Kleyner</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/kleyner/49405386928/" title="Only Windows"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405386928_f5b234134b_m.jpg" width="146" height="240" alt="Only Windows" /></a></p>

<p>Abandoned House. Israel. Leica Ic, Voigtlander Super-wide Heliar 15mm f/4.5. Ultarfine Xtreme 400, Kodak XTOL</p>			<p><a href="https://www.flickr.com/people/perfectdayjosep/">perfectdayjosep</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/perfectdayjosep/49405438338/" title="EL TELESFÈRIC DE MASSADA (Israel, març de 2007)"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405438338_48bed1a326_m.jpg" width="240" height="160" alt="EL TELESFÈRIC DE MASSADA (Israel, març de 2007)" /></a></p>

<p>Fotografia feta des de les ruïnes de la fortalesa de Massada, símbol de la resistència del poble hebreu.</p>			<p><a href="https://www.flickr.com/people/perfectdayjosep/">perfectdayjosep</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/perfectdayjosep/49405872116/" title="SURAR AL MAR MORT (Israel, març de 2007)"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405872116_ae5894642a_m.jpg" width="240" height="157" alt="SURAR AL MAR MORT (Israel, març de 2007)" /></a></p>

<p>Fotografia feta en una zona de bany del Mar Mort, propera a En Gedi.</p>			<p><a href="https://www.flickr.com/people/perfectdayjosep/">perfectdayjosep</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/perfectdayjosep/49405979637/" title="LA PORTA DE DAMASC (Israel - Palestina, març de 2007)"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405979637_c711574df3_m.jpg" width="240" height="160" alt="LA PORTA DE DAMASC (Israel - Palestina, març de 2007)" /></a></p>

<p>A la fotografia, la porta de Damasc de Jerusalem. Per al cristianisme, la porta de Sant Esteve, perquè es diu que és aquí on el sant va morir lapidat.</p>			<p><a href="https://www.flickr.com/people/186548690@N06/">ruzaitegreta</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/186548690@N06/49405183523/" title="Israel"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405183523_76a2bd5aef_m.jpg" width="160" height="240" alt="Israel" /></a></p>

<p>Minimalu</p>			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405830027/" title="img-14"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405830027_a6d1cba703_m.jpg" width="160" height="240" alt="img-14" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405629446/" title="img-10"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405629446_4419aa112a_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-10" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405814912/" title="img-5"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405814912_e12f0ab06a_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-5" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405123123/" title="img-11"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405123123_a4f14e504e_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-11" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405796037/" title="img-13"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405796037_6712d3eb62_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-13" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405798987/" title="img-12"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405798987_feb795079e_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-12" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405827182/" title="img-15"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405827182_cd29e0cd42_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-15" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405614556/" title="img-3"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405614556_9cfa9f6674_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-3" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405134938/" title="img-4"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405134938_d2c2f53579_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-4" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405818017/" title="img-7"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405818017_69fdf424f4_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-7" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405820132/" title="img-8"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405820132_43948b47f9_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-8" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405137563/" title="img-6"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405137563_98af41139b_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-6" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/danielme/">Danielme</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/danielme/49405626581/" title="img-9"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405626581_6704f56240_m.jpg" width="240" height="160" alt="img-9" /></a></p>

			<p><a href="https://www.flickr.com/people/156829643@N07/">Deborah Kotovsky</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/156829643@N07/49404818108/" title="IMGP3561-3"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49404818108_e679f8ba29_m.jpg" width="240" height="160" alt="IMGP3561-3" /></a></p>

<p>Silence.</p>			<p><a href="https://www.flickr.com/people/185655981@N04/">ryabokon.a17</a> posted a photo:</p>
	
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/185655981@N04/49405040146/" title="Market, Old City, Jerusalem"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/49405040146_2ee2558b6d_m.jpg" width="240" height="160" alt="Market, Old City, Jerusalem" /></a></p>
Sign On